JGB
Wyceny dokonuje pracownik naszej firmy po uzupełniających konsultacjach telefonicznych,
lub tez po zapoznaniu sie ze stanem bieżącym na terenie obiektu do remontu lub adaptacji.


Wstępny opis zakresu prac:
Dane do kontaktuImię i nazwisko
Numer/y telefonu